Πιστοποίηση Ελληνομάθειας

Το Εργαστήρι Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού ΚΛΕΙΣ είναι από τον Ιανουάριο του 2017 αναγνωρισμένο εξεταστικό κέντρο για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας, που διενεργεί το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας κάθε χρόνο.

Το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας θεσμοθετήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας το  1998 ως απάντηση στην ανάγκη για πιστοποίηση  των διαφορετικών επιπέδων ελληνομάθειας ενός όλο και μεγαλύτερου  αριθμού ατόμων που ομιλούν ή διδάσκονται την ελληνική ως ξένη / δεύτερη  γλώσσα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ), ο επίσημος φορέας  χορήγησης πιστοποιητικών ελληνομάθειας, διενεργεί τις σχετικές  εξετάσεις ανελλιπώς από το 1999.

Ποια είναι η χρησιμότητα του Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας;

Το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας

– δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη της ελληνικής να έχει τη γνώμη ενός πιο ειδικού και αντικειμενικού κριτή για το επίπεδο των γνώσεών του 

 – αποδεικνύει το επίπεδο της επάρκειας της ελληνομάθειας του κατόχου του στην αγορά εργασίας

– θεωρείται προϋπόθεση για την εξάσκηση διάφορων επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Το επίπεδο που απαιτείται ορίζεται από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα. 

 – δίνει τη δυνατότητα σε αλλογενείς/αλλοδαπούς που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού Β2 επιπέδου να εγγραφούν σε ελληνικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. 

– το πιστοποιητικό Γ1 επιπέδου δίνει τη δυνατότητα σε Ευρωπαίο πολίτη κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποδείξει την πολύ καλή γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας, σε περίπτωση που επιθυμεί να διεκδικήσει θέση στο ελληνικό δημόσιο.

Ποια είναι τα επίπεδα γλωσσομάθειας που πιστοποιούνται;

Για την ελληνική γλώσσα έχει υιοθετηθεί, η εξάβαθμη κλίμακα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες.

Σύμφωνα με αυτό διακρίνονται τα εξής επίπεδα:

Α1*, Α2, A2 για επαγγελματικούς σκοπούς, Β1, Β2, Γ1, Γ2.

*Α1 για παιδιά 8-12 χρονών & Α1 για εφήβους και ενηλίκους

Τι μορφή έχουν τα εξεταστικά θέματα;

Στα επίπεδα Α1, Α2 και Β1 εξετάζονται τέσσερις δεξιότητες: η κατανόηση προφορικού λόγου, η κατανόηση γραπτού λόγου, η παραγωγή γραπτού λόγου και η παραγωγή προφορικού λόγου.

*Στο επίπεδο Α2 για επαγγελματικούς σκοπούς  δεν περιλαμβάνεται η εξέταση στην παραγωγή γραπτού λόγου.

Στα επίπεδα Β2, Γ1 και Γ2 εξετάζεται επιπλέον η χρήση γλώσσας που εστιάζει ειδικότερα στην γραμματική και το λεξιλόγιο.

Στην ιστοσελίδα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας υπάρχουν δείγματα για τις εξεταστικές δοκιμασίες όλων των επιπέδων. Πατήστε εδώ για να δείτε τα δείγματα.

Πώς μπορώ να εκτιμήσω το επίπεδό μου;

Δείτε την αναλυτική περιγραφή των επιπέδων εδώ.

Μπορείτε να συμπληρώσετε και να ελέγξετε online διαγνωστικά τεστ που δίνουν μία πρώτη γενική εικόνα για το επίπεδο σας.

Συμβουλευτείτε τον καθηγητή/την καθηγήτριά σας ή το εξεταστικό κέντρο.

Πότε γίνονται οι εξετάσεις;

Οι εξετάσεις για όλα τα επίπεδα διεξάγονται κάθε χρόνο, στα μέσα Μαΐου. 

* Η εξέταση για το επίπεδο Α2 για ειδικούς επαγγελματικούς σκοπούς διεξάγεται τρεις φορές τον χρόνο (Οκτώβριο, Ιανουάριο και Μάιο).

Οι ημερομηνίες των εξετάσεων είναι κοινές σε όλα τα εξεταστικά κέντρα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πώς μπορώ να δηλώσω συμμετοχή στις εξετάσεις;

Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά εδώ είτε με έντυπη αίτηση στο εξεταστικό κέντρο.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας http://www.greek-language.gr/certification/index.html

ή επικοινωνήστε με το Εργαστήρι Ελληνικής Γλώσσας ΚΛΕΙΣ: info@kleis.gr+30 2821 113001