ΕΠΙΠΕΔΑ Γλωσσομάθειας

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης ορίζει τα έξι επίπεδα της γλωσσομάθειας ως εξής:

Α1: ΑΡΧΑΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ: στοιχειώδης γνώση

Α2: ΑΡΧΑΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ: βασική γνώση

_________________________________________

Β1: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ: μέτρια γνώση

Β2: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ: καλή γνώση

_________________________________________

Γ1/C1: ΑΥΤΑΡΚΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ: πολύ καλή γνώση

Γ2/C2: ΑΥΤΑΡΚΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ: άριστη γνώση

Δείτε εδώ τη σφαιρική περιγραφή των επιπέδων αυτών όπως παρουσιάζεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης (κείμενο διαθέσιμο σε 22 γλώσσες)

Το Εργαστήρι Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού ΚΛΕΙΣ ακολουθεί την παραπάνω διαβάθμιση όπως έχει εξειδικευτεί για τα ελληνικά από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ΚΕΓ (κείμενο διαθέσιμο μόνο στα ελληνικά)

Δείτε εδώ τη θεσμοθέτηση και τη χρηστικότητα των πιστοποιητικών που χορηγεί μετά από εξετάσεις το ΚΕΓ. Οι εξετάσεις διενεργούνται κάθε Μάιο.